Referencie - zoznam realizovaných stavieb

Rok 2022

 • Evanjelický zbor a.v. - Evanjelický dom Trnava : Začiatok prác pri rekonštrukcii elektroinštalácie v objektoch Evanjelického domu v Trnave. Ukončenie rekonštrukcie objektu Cukráreň. Návrh technického riešenia, projekt pre realizáciu, realizácia a revízna správa
 • V-ZONE s.r.o., Trnava : Oprava ovládania osvetlenia podzemných garáží
 • Austria Beton Werk, s.r.o. : „Rekonštrukcia haly – štiepačka a otĺkavačka“. Návrh technického riešenia, vypracovanie realizačnej dokumentácie, dodávka a montáž rozvodu NN, dátových rozvodov, preloženie EZS a kamier a návrh, dodávka a montáž umelého osvetlenia. Dokumentácia skutočného stavu a Sprievodná technická dokumentácia
 • OMBD s.r.o., Trnava : Oprava osvetlenia
 • Evanjelický zbor a.v. - Evanjelický dom Trnava : Návrh technického riešenia hlavných rozvodov pre NN, distribúciu dát, centrálne meranie energií, prípojky optiky a vypracovanie postupu prác. Realizácia stavebnej prípojky a demontáž starej elektroinštalácie
 • Evanjelický zbor a.v. fara Trnava : Úplná rekonštrukcii elektroinštalácie v spoločenskej miestnosťi v objekte fary. Celková výmena NN rozvodov, vybudovanie dátových rozvodov a príprava pre kamerový systém a domovú komunikáciu. Dodávka a montáž ozvučenia a osvetlenia vrátane elektrického zabezpečenia objektu
 • ALPE EUROSERVICE, s.r.o. : Úspešné ukončenie diela. Dodávka materiálu, montáž a odborné riadenie stavby pri realizácii SMART ovládania elektroinštalácie , umelého osvetlenia, riadenia NN a technológií s možnosťou rozšírenia, štruktúrovaná kabeláž pre IT (príprava slaboprúdových rozvodov + dátový rozvádzač s výzbrojou + WiFi prístupové body), kamerový systém vo vysokom rozlíšení s príslušenstvom + záznamový server, elektronický zabezpečovací systém, technológie riadeného vetrania - rekuperačný systém a interná komunikácia, iluminácia objektu a záhrady pre novobudované skladové a administratívne priestory firmy ALPE EUROSERVICE s.r.o. v Trnave
 • Ing.PaeDr.Vladimír Ďuriš, Kľačany : Servis a údržba Trafostanice TS – 0041-007
 • Róbert Mihálik-ELEKTROMAX : Dodávka a montáž meniča HUAWEI 30 kW
 • NETSYSTEM : Stavba TREVA s.ro., Bratislava. Úprava rozvodných skríň v šesťnástich stavbách objednávateľa. Zastupovanie klienta na koordinačných poradách a koordinácia remesiel
 • SKANSKA a.s. – Obalovačka Trnava : Rekonštrukcia elektrickej inštalácie
 • NETSYSTEM – RD ALAXOVÁ, Bratislava: Celková rekonštrukcia elektrickej inštalácie vrátane výmeny svietidiel a doplnenia svetelných okruhov zo systému NIKOBUS na systém LOXONE. Návrh technického riešenia a postupu prác. Montáž, dodávka a oživenie novej smart-elektroinštalácie
 • Evanjelický zbor a.v. - Evanjelický dom Trnava : Začiatok prác pri rekonštrukcii elektroinštalácie v objektoch Evanjelického domu v Trnave. Ukončenie rekonštrukcie objektu Timareal. Návrh technického riešenia, projekt pre realizáciu, realizácia a revízna správa
 • Evanjelický zbor a.v. - Evanjelický dom Trnava : Začiatok prác pri rekonštrukcii elektroinštalácie v objektoch Evanjelického domu v Trnave. Ukončenie rekonštrukcie objektu Sypané potraviny. Návrh technického riešenia, projekt pre realizáciu, realizácia a revízna správa
 • DEFEX ftd, s.r.o. : Práce nad rámec ZoD podľa požiadaviek klienta na stavbe „Nebytová budova – administratíva a sklad, Zavarská ulica Trnava, p.č. 10077/90, časť ELEKTRO“. Doplnenie zásuvkových okruhov rozvodu ELI + SLB
 • Austria Beton Werk, s.r.o. : Oprava umelého osvetlenia v objete administratívy
 • SKANSKA a.s. : Stavebná prípojka, rekonštrukcia NN rozvodov v stavebných objektoch a stavebných rozvádzačoch pre stavebný objekt Peugeot- PP park Trnava podľa požiadaviek klienta
 • NETSYSTEM : Realizácia rozvodov NN pre klimatizácie vrátane montáže a klimatizačných jednotiek
 • NETSYSTEM : Realizácia rozvodov NN v areály JAVYS a.s., Jaslovské Bohunice, pre dodávku a montáž technológie pre objekt HVB SO 30 a 32
 • SKANSKA a.s. : Oprava poškodených vedení rozvodu NN na stavbe Peugeot- PP park Trnava
 • TIR PETROLEUM s.r.o.: Oprava elektroinštalácie čerpacej stanice v Trnave
 • NETSYSTEM : 4 podlažný RD v Bratislave s podzemnými garážami, SPA, s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control . Realizácia rozvodov pre časti - NN rozvody, rozvody distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvod, domová komunikácie, samostatné zóny audio a video, ovládanie žalúzií , rekuperácie a klimatizácie, kamerového systému a zabezpečenia jednotlivých bytových jednotiek a spoločných priestorov, elektrického vykurovanie prístupovej cesty, ovládania kúrenia a stropného chladenia a optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru. Zastupovanie klienta na koordinačných poradách a koordinácia remesiel na 1.NP, 2.NP, 1.PP a 2.PP podľa stavebnej pripravenosti stavby. Návrh technického riešenia realizovateľnosti, revízia PD a čiastočná realizácia 2.PP. Stavba je z pohľadového betónu a slamy
 • Austria Beton Werk, s.r.o. : „Výmena a rekonštrukcia Trafostaníc“. Návrh technického riešenia, harmonogramu prác, vypracovanie realizačnej dokumentácie vrátane výkazu-výmer s podmienkou, že výroba môže byť odstavená maximálne jeden pracovný deň
 • Evanjelický zbor a.v. - Evanjelický dom Trnava : Osadenie a pripojenie nových elektromerových skríň pre celý objekt vrátane bytovej časti. Návrh technického riešenia, súhlas ZSDIS s navrhovaným riešením, projekt pre realizáciu, realizácia a revízna správa
 • Austria Beton Werk, s.r.o. : Oprava kompenzačného rozvádzača.
 • Geodetický a kartografický ústav Bratislava : Realizácia prípojky NN pre novobudovanú technológiu v objekte SHMU v Jaslovských Bohuniciach
 • NETSYSTEM : Realizácia rozvodov NN a IT na stavbe TECHSTAV s.r.o., časť „Rekonštrukcia ELI a oprava RMS pre riadenie, obsluhu a snímanie dát výroby“
 • NETSYSTEM : Realizácia diaľkového ovládania kúrenia pomocou smart elektroinštalácie LOXONE pre zubné ordinácie
 • DEFEX, s.r.o. : Realizácia prípojky 400V, rozvodov NN a umelého osvetlenia pre kontajnerovú dielňu v Trnave
 • NETSYSTEM : Dodávka a montáž viac zónového ozvučenia pre RD v Bratislave technológiou SONOS
 • Austria Beton Werk, s.r.o. : „Výmena a rekonštrukcia Trafostaníc“. Výmena trafostanice, odvoz starých trafostaníc na repasovanie, preloženie merania na VN stranu, realizácia prípojky optiky, položenie vedení budúcej VN prípojky pre repasovanú trafostanicu, príprava trás pre preloženia vzdušných vedení VN a NN vo vlastníctve ZSDIS
 • SKANSKA a.s. : Stavebná prípojka, rekonštrukcia NN rozvodov v stavebných objektoch a stavebných rozvádzačoch pre stavebný stavbu Veľké kostolany podľa požiadaviek klienta
 • NETSYSTEM : Realizácia rozvodov NN a IT na stavbe RD v Trnave
 • NETSYSTEM : Realizácia rozvodov NN a IT na stavbe Trucks servis v Trnave
 • NETSYSTEM : Realizácia rozvodov NN a IT na stave AGS Trnave, objekt Malženice
 • NETSYSTEM : Realizácia rozvodov NN a IT., výmena domových tabiel a komunikátorov na stave Hálová 14, Bratislava
 • NETSYSTEM : Realizácia rozvodov NN a IT na stave DEK s.r.o. Trnava
 • NETSYSTEM : Realizácia rozvodov NN a IT na stave Kvart Veritas s.r.o. Trnava
 • NETSYSTEM : Realizácia rozvodov NN a IT na stave AGS Trnave, objekt Malženice
 • NETSYSTEM : Realizácia rozvodov NN a IT na stave Tvorsad Trnava

Rok 2021

 • DEFEX ftd, s.r.o. : Kompletáž rozvodov pre distribúciu a ovládanie NN, umelého osvetlenia a internej komunikácie. Montáž a oživenie elektrického zabezpečovacieho systému SATEL, kamerový systém AVIGILON pre interiér a exteriér na stavbe „Nebytová budova – administratíva a sklad, Zavarská ulica Trnava, p.č. 10077/90, časť ELEKTRO“
 • Evanjelický zbor a.v. fara Trnava : Pokračovanie prác v rekonštrukcii elektroinštalácie v objektoch fary. Celková výmena NN rozvodov, vybudovanie dátových rozvodov a príprava pre kamerový systém, domová komunikácia a ozvučenie a elektrické zabezpečenie objektu-alarm. Príprava pre záhradný rozvod a ilumináciu fasády
 • Evanjelický zbor a.v. kostol Trnava : Rekonštrukcii elektroinštalácie v administratívnych priestoroch kostola . Celková výmena NN rozvodov, vybudovanie dátových rozvodov a príprava pre kamerový systém, domová komunikácia a ozvučenie a elektrické zabezpečenie objektu-alarm
 • OMBD s.r.o. Trnava : Oprava umelého osvetlenia v obchodných priestoroch firmy
 • SKANSKA a.s. : „ IBV Panské diely - Dubová ul., Orechová ul. Jaslovské Bohunice“. Realizácia SO 07.1b Prípojky NN pre RD – predĺženie prívodov k RD a preloženie rozpojovacej skrine SR č.39-178 na Orechovej ulici vrátane aktualizácie DSV a STD
 • NETSYSTEM : Stavba Búdková 50 v Bratislave. Realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie. Zastupovanie klienta na koordinačných poradách a koordinácia remesiel
 • SKANSKA a.s. : realizácia stavebných objektov SO 07.1 Prekládka VN, SO 07.2 Prekládka Trafostanice, SO 07.3 Úprava siete NN, SO 07 Prekládka NN+VO, SO 17 Chránička pre el. prípojky NN pre ČS v rozsahu a skladbe definovanom v projektovej dokumentácii vypracovanej. Odovzdanie časti stavby zástupcom ZSDIS v zastúpení klienta
 • DEFEX ftd, s.r.o. : Práce nad rámec ZoD podľa požiadaviek klienta na stavbe „Nebytová budova – administratíva a sklad, Zavarská ulica Trnava, p.č. 10077/90, časť ELEKTRO“. Pripojenie technológie VZT vr. dozbrojenia RMS, elektrické ovládanie okien v skladoch, doplnenie zásuviek, kontrola a oprava rozvodu ELI + SLB po ostatných remeslách, doplnenie prívodu NN a ovládania pre závlahy, zafúknutie optických vlákien z ulice do jednotlivých RAK skríň v objekte
 • ALPE EUROSERVICE, s.r.o. : Dodávka materiálu, montáž a odborné riadenie stavby pri realizácii SMART ovládania elektroinštalácie , umelého osvetlenia, riadenia NN a technológií s možnosťou rozšírenia, štruktúrovaná kabeláž pre IT (príprava slaboprúdových rozvodov + dátový rozvádzač s výzbrojou + WiFi prístupové body), kamerový systém vo vysokom rozlíšení s príslušenstvom + záznamový server, elektronický zabezpečovací systém, technológie riadeného vetrania - rekuperačný systém a interná komunikácia pre novobudované skladové a administratívne priestory firmy ALPE EUROSERVICE s.r.o. v Trnave
 • NETSYSTEM : 5 podlažný trojbytový RD v Bratislave s podzemnými garážami, SPA, fitkom a s spoločenskou miestnosťou s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control . Realizácia rozvodov pre časti - NN rozvody, rozvody distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvod, domová komunikácie, samostatné zóny audio a video, ovládanie žalúzií , rekuperácie a klimatizácie, kamerového systému a zabezpečenia jednotlivých bytových jednotiek a spoločných priestorov, elektrického vykurovanie prístupovej cesty, ovládania kúrenia a stropného chladenia a optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru. Zastupovanie klienta na koordinačných poradách a koordinácia remesiel na 1.NP, 2.NP, 3.NP, 1.PP a 2.PP podľa stavebnej pripravenosti stavby
 • NETSYSTEM : Byt v novostavbe BD GRAND KOLIBA v Bratislave s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control. Montáž, oživenie, programovanie 5 samostatných zón audio podľa požiadaviek klienta
 • A DOM : Návrh technického riešenia, schválenie zástupcom ZSDIS a realizácia elektrickej káblovej prípojky NN a stavebného rozvodu NN pre RD na Kapitulskej ulici v Trnave vrátane revíznej správy
 • NETSYSTEM : Stavba Mabia s.r.o Trnava. Realizácia rozvodov pre kamerový systém
 • NETSYSTEM : Stavba Pongratz s.r.o., Modra. Realizácia rozvodov pre štruktúrovanú kabeláž
 • NETSYSTEM : Realizácia rozvodov NN pre rekuperácie vrátane montáže rekuperačných rozvodov a rekuperačných jednotiek
 • NETSYSTEM : Realizácia rozvodov NN pre klimatizácie vrátane montáže a klimatizačných jednotiek
 • DEFEX ftd, s.r.o. : Kolaudácia bez pripomienok rozvodov pre distribúciu a ovládanie NN, umelého osvetlenia a internej komunikácie, elektrického zabezpečovacieho systému SATEL, kamerový systém AVIGILON pre interiér a exteriér na stavbe „Nebytová budova – administratíva a sklad, Zavarská ulica Trnava, p.č. 10077/90, časť ELEKTRO“
 • Evanjelický zbor a.v. - Evanjelický dom Trnava : Začatie prác na celkovej rekonštrukcii objektu. Odpojenie a čiastočná demontáž elektrickej inštalácie pri zachovaní funkčnosti časti objektu podľa požiadaviek investora. Realizácie stavebných rozvodov pre vybranú časť objektu
 • KOVENA s.r.o. Trnava, Fotovoltaická elektráreň 44,28 kWp : Návrh technického riešenia, spracovanie štúdie realizovateľnosti, vypracovanie žiadosti o pripojenie pre ZSDIS vr. požadovaných príloh a vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu. Po vydaní kladného stanoviska ZSDIS následne dodávka a montáž elektrárne na výrobnej hale objektu firmy
 • Evanjelický zbor a.v. fara Trnava : Ukončenie prác pri rekonštrukcii elektroinštalácie v objektoch fary. Osadenie a dozbrojenie rozvodných skríň, inštalácia ovládacích prvkov a svietidiel , oživenie elektroinštalácie a umelého osvetlenia v spoločenskej miestnosti
 • Evanjelický zbor a.v. fara Trnava : Iluminácia fasády objektu fary. Dozbrojenie rozvodných skríň, inštalácia ovládacích prvkov. Návrh, dodávka a montáž svietidiel. Oživenie
 • SKANSKA SK a.s. : Návrh technického riešenia, vypracovanie projektovej dokumentácie, schválenie zástupcom ZSDIS a realizácia elektrickej káblovej prípojky NN a stavebného rozvodu NN pre stavbu Hrašné okres Myjava vrátane revíznej správy
 • Obec Dlhá : Oprava obecného rozhlasu
 • A DOM : Vypracovanie projektovej dokumentácie časť elektro v stupni pre stavebné povolenie pre stavbu „ Rekonštrukcia priestorov bývalého pastoračného centra pre simulačné centrum TU v Trnave, Hornopotočná 23“
 • Evanjelický zbor a.v. - Evanjelický dom Trnava : V priestoroch Cukrárne realizácia rozvodov NN, vybudovanie dátových rozvodov, káblový rozvod pre zber fakturačných dát odberu TUV, chladenia, teplej a studenej vody, pre kamerový systém, domová komunikácia a kamerový systém. Realizácia rozvodu pre chladenie priestoru
 • ALPE EUROSERVICE, s.r.o. : Kolaudácia bez pripomienok. Montáž, programovanie a oživenie v rozsahu nevyhnutnom pre úspešnú kolaudáciu SMART ovládania elektroinštalácie , umelého osvetlenia, riadenia NN a technológií s možnosťou rozšírenia. Montáž a oživenie technológie riadeného vetrania - rekuperačný systém pre novobudované skladové a administratívne priestory firmy ALPE EUROSERVICE s.r.o. v Trnave

Rok 2020

 • Europ Assistance s.r.o. : Asistenčné služby pre klientov ZSE. Oprava, servis a údržba NN rozvodov, ovládania osvetlenia, rozvodných skríň a ostatného príslušenstva do 1000V.
 • SKANSKA a.s. : Stavebná prípojka, rekonštrukcia NN rozvodov v stavebných objektoch a stavebných rozvádzačoch, mechanická ochrana rozvodu NN, VN a distribúcie IT pod komunikáciami na stavbe ZF Komárno podľa požiadaviek klienta.
 • SKANSKA a.s. : Realizácia stavebnej prípojky, SO 03 Areálové osvetlenie a SO 05 Prístupový parkovací systém vrátane zemných prác a prekládky existujúcich NN vedení a ochrana existujúcich VN vedení, vrátane DSV na stavbe „Aquapolis Trnava – rozšírenie parkovacej plochy“.
 • K.I.T., spol. s.r.o. : Montáž prvkov EPS ( elektrická požiarna signalizácia) na stavbe CT Park Trnava
 • K.I.T., spol. s.r.o. : Montáž a spustenie do prevádzky prístupového systému a systému kontroly vstupu na stavbe ZF Komárno
 • Tomáš Galba : návrh technického riešenia, vypracovanie PD a dodávka svietidiel na stavbu „ Osvetlenie prechodu pre chodcov v obci Most pri Bratislave“.
 • HAK Trade s.r.o. : Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte firmy.
 • DEFEX ftd, s.r.o. : Podpísanie zmluvy a realizácia stavebnej prípojky pre stavbu „ Nebytová budova – administratíva a sklad, Zavarská ulica Trnava, p.č. 10077/90, časť ELEKTRO“ v rozsahu silnoprúdové rozvody, umelé osvetlenie a ochrana pred atmosférickým prepätím – preloženie VO – elektrický zabezpečovací systém PARADOX pre celý objekt – kamerový systém AVIGILON pre interiér exteriér.
 • Evanjelický zbor a.v. fara Trnava : Pokračovanie prác v rekonštrukcii elektroinštalácie v objekte fary. Celková výmena NN rozvodov, vybudovanie dátových rozvodov a príprava pre kamerový systém, domová komunikácia a ozvučenie a elektrické zabezpečenie objektu-alarm.
 • RD Trnava : klasická elektroinštalácia. Realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, základového zemniča a bleskozvodu, domovej komunikácie, ovládanie žalúzií , kamerového systému a zabezpečenia. Osvetlenie interiéru a exteriéru. Vypracovanie po realizačnej PD, zastupovanie klienta na koordinačných poradách a koordinácia remesiel.
 • NETSYSTEM : Byt v novostavbe BD ČEREŠNE A81 v Bratislave s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control . Realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, 8 samostatných zón audio, ovládanie žalúzií , rekuperácie a klimatizácie, kamerového systému a zabezpečenia, elektrického kúrenia, stropného chladenia a optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru. Zastupovanie klienta na koordinačných poradách a koordinácia remesiel.
 • NETSYSTEM : Byt v novostavbe BD GRAND KOLIBA v Bratislave s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control. Montáž, oživenie, programovanie a spustenie ovládania osvetlenia, NN, distribúcie IT-TV-TEL signálu, domovej komunikácie, 4 samostatných zón audio, ovládanie žalúzií , rekuperácie a klimatizácie, kamerového systému a zabezpečenia, optimalizácia spotreby energií podľa požiadaviek klienta.
 • DEFEX ftd, s.r.o. : Realizácia ochrany pred atmosférickým prepätím a rozvodov pre distribúciu NN, umelé osvetlenie, elektrický zabezpečovací systém PARADOX, kamerový systém AVIGILON pre interiér a exteriér na stavbe „Nebytová budova – administratíva a sklad, Zavarská ulica Trnava, p.č. 10077/90, časť ELEKTRO“.
 • RD Špačince : Oprava elektrickej inštalácie
 • SYNAGÓGA TRNAVA : Úprava a preprogramovanie inteligentnej elektrickej inštalácie podľa požiadaviek klienta.
 • JOMA Slovakia, spol., s.r.o. : Dodatočné odvetranie šácht na stavbe „ Rádioaktívne úložisko Mochovce, Úložné zariadenie pre NAO – vybudovanie tretieho dvojradu časť ELEKTRO“, návrh technického riešenia, dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky, aktualizácia DSV podľa požiadaviek klienta.
 • SKANSKA a.s. : Realizácia verejného osvetlenia na stavbe „NOVOSTAVBA CHODNÍKA PRI CESTE III/1337, kkm 22,080 - 22,304, Brestovany, k.ú. Horné Lovčice“ podľa predloženej PD.
 • Obec Zavar : Vypracovanie PD v stupni DÚR a DSP, v rozsahu pre realizáciu stavby (s rozpočtom a s výkazom výmer) rozdelenú na stavebné objekty SO1 – Cyklistická cestička piktokoridorom od ObU a vybudovanie cyklochodníka šírky, 3,0 m a dĺžky cca 160 m a SO2 – Osvetlenie cyklistickej cesty pre stavbu „Cyklistická cestička pri ceste III/1337, Zavar - Dolné Lovčice“
 • ČEZ Distribučné sústavy a.s. : Preloženie skrine SR a položenie chráničky pod novobudovanou komunikáciou.
 • ALPE EUROSERVICE, s.r.o. : Podpísanie rámcovej zmluvy pre údržbu, opravy a realizáciu prác v existujúcich a budúcich objektov firmy ALPE EUROSERVICE s.r.o..
 • ALPE EUROSERVICE, s.r.o. : Dodávka materiálu a odborné riadenie stavby pri realizácii prípojky NN pre objekt firmy ALPE EUROSERVICE s.r.o..
 • VIARENT s.r.o. : Realizácia EPS (elektrický zabezpečovací systém).
 • HomePro Správcovská, s.r.o. : Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DUR a DSP v rozsahu pre realizáciu vrátane rozpočtu a výkazu-výmer pre opravu VO na stavbe „Rezidencie Staré Grunty-Líščie údolie, Bratislava“
 • ALPE EUROSERVICE, s.r.o. : Dodávka materiálu, montáž a odborné riadenie stavby pri opravách elektroinštalácie pre existujúce objekty firmy ALPE EUROSERVICE s.r.o..
 • ALPE EUROSERVICE, s.r.o. : Dodávka materiálu, montáž a odborné riadenie stavby pri realizácii elektroinštalácie pre novobudované skladové a administratívne priestory firmy ALPE EUROSERVICE s.r.o. v Trnave.
 • NETSYSTEM : 5 podlažný trojbytový RD v Bratislave s podzemnými garážami, SPA, fitkom a s spoločenskou miestnosťou s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control . Vypracovanie realizačnej PD pre časti - NN rozvody, rozvody distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvod, domová komunikácie, samostatné zóny audio a video, ovládanie žalúzií , rekuperácie a klimatizácie, kamerového systému a zabezpečenia jednotlivých bytových jednotiek a spoločných priestorov, elektrického vykurovanie prístupovej cesty, ovládania kúrenia a stropného chladenia a optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru. Zastupovanie klienta na koordinačných poradách a koordinácia remesiel.
 • NETSYSTEM : 5 podlažný trojbytový RD v Bratislave s podzemnými garážami, SPA, fitkom a s spoločenskou miestnosťou s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control . Čiastočná realizácia rozvodov pre časti - NN rozvody, rozvody distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvod, domová komunikácie, samostatné zóny audio a video, ovládanie žalúzií , rekuperácie a klimatizácie, kamerového systému a zabezpečenia jednotlivých bytových jednotiek a spoločných priestorov, elektrického vykurovanie prístupovej cesty, ovládania kúrenia a stropného chladenia a optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru. Zastupovanie klienta na koordinačných poradách a koordinácia remesiel na 1.NP, 2.NP, 3.NP, 1.PP a 2.PP podľa stavebnej pripravenosti stavby.
 • NETSYSTEM : Servis, montáž a technická podpora pri montáži klimatizácii, rekuperácii na stavbách Chladtrans, Vadovič, Elektro-hal, Neurograde, Hrčka, Hruz, Mokoš, Nárožná, Ivaňák.
 • NETSYSTEM : Technická podpora a montáž pri rekonštrukcii počítačovej siete v objekte servisu a predajne áut značky MERCEDES v Trnave.
 • NETSYSTEM : Technická podpora, montáž a dodávka pri realizácii smart elektroinštalácie, počítačovej siete a VZT v novo vybudovanom objekte firmy MABIA v Trnave.

Rok 2019

 • Europ Assistance s.r.o. : Asistenčné služby pre klientov ZSE. Oprava, servis a údržba NN rozvodov, ovládania osvetlenia, rozvodných skríň a ostatného príslušenstva do 1000V.
 • Ponti - M, s.r.o. : Projektová dokumentácia elektroinštalácie v systéme ABB i-bus KNX (inteligentné riadenie budov) pre Stavbu „Celková rekonštrukcia kaštieľa Cabaj-Čápor na reštauračné a ubytovacie zariadenie“ v rozsahu prípojka NN, prípojka IT a TV, distribučné rozvody , umelé osvetlenie, monitorovanie a zabezpečenie objektu, meranie a regulácia, prístupový systém objektu, ozvučenie objektu. Projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer v stupni pre realizáciu diela. Odborný dozor a koordináciu prác pri inštalácii rozvodov NN, distribúcie IT, TV signálu, ozvučenia, VZT a chladenia.
 • Evanjelický zbor a.v. kostol Sereď : Novobudovaný kostol. Ukončenie realizácie NN rozvodov , rozvod distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu a uzemnenia, elektrického podlahového kúrenia, rozvodov pre kamerový systém a zabezpečenie, osvetlenia interiéru, iluminácie objektu z exteriéru a vybudovanie verejného osvetlenia a následná kolaudácia.
 • Evanjelický zbor a.v. fara Trnava : Návrh technického riešenia a začatie rekonštrukcie elektroinštalácie v objekte fary. Celková výmena NN rozvodov, vybudovanie dátových rozvodov a príprava pre kamerový systém a elektrické zabezpečenie objektu-alarm.
 • NETSYSTEM : Byt v novostavbe BD ČEREŠNE A81 v Bratislave s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control . Realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, 8 samostatných zón audio, ovládanie žalúzií , rekuperácie a klimatizácie, kamerového systému a zabezpečenia, elektrického kúrenia, stropného chladenia a optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru. Zastupovanie klienta na koordinačných poradách a koordinácia remesiel.
 • NETSYSTEM : Servis, montáž a technická podpora pri montáži klimatizácii, rekuperácii, kamerových systémov, systémov zabezpečenia objektov a počítačových sietí.
 • NETSYSTEM : RD v Trnave s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control . Realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, samostatné zóny audio, ovládanie žalúzií , rekuperácie a klimatizácie, kamerového systému a zabezpečenia a optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru. Vypracovanie po realizačnej PD, zastupovanie klienta na koordinačných poradách a koordinácia remesiel.
 • NETSYSTEM : RD v Modranke s klasickou elektroinštaláciou. Návrh technického riešenia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, ovládanie žalúzií , rekuperácie a klimatizácie, kamerového systému a zabezpečenia. Osvetlenie interiéru a exteriéru. Vypracovanie realizačnej PD, koordinácia remesiel. Čiastočná realizácia rozvodu NN a distribúcie IT-TV-TEL signálu.
 • SKANSKA a.s. : Úprava areálového osvetlenia v objekte DPE Bratislava podľa požiadaviek klienta
 • NETSYSTEM : Montáž a technická podpora pri montáži klimatizácie a počítačovej siete v objekte firmy Pacalaj, Palla a partneri s.r.o..
 • NETSYSTEM : Montáž a technická podpora pri montáži klimatizácie v objekte firmy Dr.Oetker s.r.o. v Bolerázi a v Bratislave.
 • HADZIMA PLANT, s.r.o. : Oprava osvetlenia v predajni.
 • Evanjelický zbor a.v. Trnava : Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia v nájomných priestoroch Evanielického domu v Trnave.
 • SKANSKA a.s. : „ IBV Panské diely - Dubová ul., Orechová ul. Jaslovské Bohunice“. Realizácia SO 07.1b Prípojky NN pre RD, SO 07.2 Prípojka pre ČS splaškových vôd, SO 08 Verejné osvetlenie a príprava pre obecný rozhlas a kamerový systém, SO 09 Príprava pre káblové vedenia SLP vrátane revízii a projektovej dokumentácie pre všetky stavebné objekty.
 • BASE M&I, spol. s.r.o. : Vyjadrenie stavebného úradu, zmluvy o vecných bremenách, znalecký posudok, úprava projektovej dokumentácie a geometrický plán pre novobudovaný objekt na Nitrianskej ulici v Trnave.
 • BASE M&I, spol. s.r.o. : Vybudovanie prípojky NN pre novobudovaný objekt na Nitrianskej ulici v Trnave.
 • NETSYSTEM : Montáž a technická podpora pri montáži klimatizácie v objekte firmy BESTRENT s.r.o. v Trnave a v Bratislave.
 • NETSYSTEM : Montáž a technická podpora pri montáži klimatizácie v objekte firmy BEGA s.r.o. v Trnave.
 • NETSYSTEM : Montáž a technická podpora pri montáži klimatizácie v objekte Ministerstva vnútra SR, Centrum podpory Trnava, v Senici.
 • SKANSKA a.s. : Vybudovanie stavebnej prípojky s podružným meraním v obci Lubina
 • OPTIK MORVAY, s.r.o. : Rekonštrukcia, oprava a doplnenie osvetlenia v priestoroch predajni na Radlinského ulici a City aréne v Trnave.
 • VMVITA, s.r.o. : Oprava a doplnenie elektroinštalácie a osvetlenia v priestoroch lekárne na Špačinskej ulici v Trnave.
 • NETSYSTEM : RD v Dolných Lovčiciach s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control . Realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, ovládanie žalúzií , rekuperácie a klimatizácie, kamerového systému a zabezpečenia, elektrického kúrenia a optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru. Vypracovanie po realizačnej PD, zastupovanie klienta na koordinačných poradách a koordinácia remesiel. Príprava pre FVZ.
 • NETSYSTEM : Realizácia rozvodov pre rozšírenie kamerového systému v obci Pavlivce.
 • NETSYSTEM : Rozšírenie štruktúrovanej kabeláže do objektu montážnej haly pre firmu Pongratz, s.r.o. v Modre.
 • NETSYSTEM : Návrh technického riešenia a rozšírenie rozvodov NN, VZT a klimatizácie vrátane ovládania v objekte firmy BIOTN a.s. v Bratislave.
 • BellCon : Realizácia prípojky NN pre stavbu Bytového domu na Schumerovej ulici v Trnave.
 • SKANSKA a.s. : Podpísanie zmluvy a realizácia stavebnej prípojky pre stavbu „Aquapolis Trnava – rozšírenie parkovacej plochy“ v rozsahu vybudovania SO 03 Areálové osvetlenie a SO 05 Prístupový parkovací systém vrátane zemných prác a prekládky existujúcich NN vedení a ochrana existujúcich VN vedení.

ROK 2018

 • Europ Assistance s.r.o. : Asistenčné služby pre klientov ZSE. Oprava, servis a údržba NN rozvodov, ovládania osvetlenia, rozvodných skríň a ostatného príslušenstva do 1000V.
 • OC ELEKTROMAX Trnava : Servis a údržba fotovoltaickej elektrárne
 • BEGAM s.r.o. Trnava : demontáž a montáž verejného osvetlenia.
 • JOMA Slovakia, spol., s.r.o. : Realizácia elektroinštalácie na stavbe „ Rádioaktívne úložisko Mochovce, Úložné zariadenie pre NAO – vybudovanie tretieho dvojradu časť ELEKTRO“
 • LEarchitects s.r.o. : Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Cyklotrasy – Projektová dokumentácia, Slovenská Nová Ves“ v rozsahu DÚR a DSP.
 • NETSYSTEM : Servis, montáž a technická podpora pri montáži klimatizácii, rekuperácii, kamerových systémov, systémov zabezpečenia objektov a počítačových sietí.
 • NETSYSTEM : Byt v novostavbe BD GRAND KOLIBA v Bratislave s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control . Návrh technického riešenia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, 8 samostatných zón audio, ovládanie žalúzií , rekuperácie a klimatizácie, kamerového systému a zabezpečenia,, optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru. Vypracovanie realizačnej PD.
 • NETSYSTEM : Byt v novostavbe BD ČEREŠNE A81 v Bratislave s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control . Návrh technického riešenia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, 8 samostatných zón audio, ovládanie žalúzií , rekuperácie a klimatizácie, kamerového systému a zabezpečenia, elektrického kúrenia, stropného chladenia a optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru. Vypracovanie realizačnej PD, zastupovanie klienta na koordinačných poradách a koordinácia remesiel. Čiastočná realizácia rozvodu NN a distribúcie IT-TV-TEL signálu.
 • LEDCO s.r.o. : Montáž svietidiel v OC EUROVEA v Bratislave. Celková rekonštrukcia osvetlenia počas prevádzky.
 • Dolné Lovčice : Rodinný dom s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control a fotovoltaickým zariadením o výkone 10 kWp. Čiastočná realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, rekuperácie a klimatizácie, fotovoltaického zariadenia, kamerového systému a zabezpečenia, vykurovania chodníkov a ovládania kúrenia s optimalizáciou spotreby energií.
 • BASE M&I, spol. s.r.o. : Uzavretie trojstranných zmlúv podľa požiadaviek ZSE pre realizáciu v rozsahu 1.Transformačná stanica, 2. VN prípojka,3. Distribučné rozvody NN
 • BASE M&I, spol. s.r.o. : Realizácia podzemného káblového žľabu podľa požiadaviek ZSE pre Distribučné rozvody NN
 • LEarchitects s.r.o. : Vypracovanie pre stavbu „Cyklistická cestička pri ceste III/1337, Dolné Lovčice“ v rozsahu DÚR a DSP, v rozsahu pre realizáciu stavby (s rozpočtom a s výkazom výmer).
 • Evanjelický zbor a.v. kostol Sereď : Novobudovaný kostol. Čiastočná realizácia NN rozvodov , rozvod distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu a uzemnenia, elektrického podlahového kúrenia, rozvodov pre kamerový systém a zabezpečenie, osvetlenia interiéru, iluminácie objektu z exteriéru a vybudovanie verejného osvetlenia.
 • TMT-RWP s.r.o. : Celková rekonštrukcia umelého osvetlenia v objekte THE MALL Trnava.
 • EKOP sk s.r.o. : Realizácia ochrany pred atmosférickým prepätím (bleskozvod+uzemnenie) v objekte firmy RIGIPS v Trnave vrátane revíznej správy.
 • Luxusný byt Piešťany : Byt v novostavbe v centre Piešťan s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control a fotovoltaickým zariadením s úložiskom. Čiastočná realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, 8 samostatných zón audio, elektricky ovládané všetky okná a dvere, rekuperácie a klimatizácie, fotovoltaického zariadenia, kamerového systému a zabezpečenia, elektrické vykurovanie vrátane ovládania, ohrev vody s výmenníkom s tepelným čerpadlom, optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru.
 • Evanjelický zbor a.v. Trnava : Odstránenie nedostatkov po opakovanej revíznej správy v objete fary v Trnave oprava otvárania vstupnej brány a domovej komunikácie.
 • NETSYSTEM : RD v Trnave s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control . Návrh technického riešenia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, samostatné zóny audio, ovládanie žalúzií , rekuperácie a klimatizácie, kamerového systému a zabezpečenia, elektrického kúrenia, stropného chladenia a optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru. Vypracovanie realizačnej PD, zastupovanie klienta na koordinačných poradách a koordinácia remesiel. Čiastočná realizácia rozvodu NN a distribúcie IT-TV-TEL signálu.
 • NETSYSTEM : RD v Modranke s klasickou elektroinštaláciou. Návrh technického riešenia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, ovládanie žalúzií , rekuperácie a klimatizácie, kamerového systému a zabezpečenia. Osvetlenie interiéru a exteriéru. Vypracovanie realizačnej PD, koordinácia remesiel. Čiastočná realizácia rozvodu NN a distribúcie IT-TV-TEL signálu.
 • NETSYSTEM : RD v Miloslavove s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control . Dozbrojenie a oživenie s úspornej inteligentnej elektroinštalácie NIKO Home control podľa požiadaviek klienta a pripravenosti stavby klientom. Dodávka a montáž umelého osvetlenia.
 • NETSYSTEM : Návrh technického riešenia a realizácia rozvodov NN a distribúcie IT-TV-TEL signálu v objekte firmy BIOTN a.s. v Bratislave.
 • Ponti - M, s.r.o. : Návrh technického riešenia elektroinštalácie v systéme ABB i-bus KNX (inteligentné riadenie budov) pre Stavbu „Celková rekonštrukcia kaštieľa Cabaj-Čápor na reštauračné a ubytovacie zariadenie“ v rozsahu prípojka NN, prípojka IT a TV, distribučné rozvody , umelé osvetlenie, monitorovanie a zabezpečenie objektu, meranie a regulácia, prístupový systém objektu, ozvučenie objektu. Projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer v stupni pre realizáciu diela. Odborný dozor a koordináciu prác pri inštalácii rozvodov NN, distribúcie IT, TV signálu, ozvučenia, VZT a chladenia.

ROK 2017

 • IBV Vonkajšie panské pozemky II, Voderady: Ukončenie uloženia rozvodov NN na jednotlivé pozemky, chráničiek pre rozvod optických káblov (chrbtica + prípojky na jednotlivé pozemky), obecného rozhlasu a verejného osvetlenia.
 • Europ Assistance s.r.o. : Asistenčné služby pre klientov ZSE. Oprava, servis a údržba NN rozvodov, ovládaní, osvetlenia, rozvodných skríň a ostatného príslušenstva do 1000V.
 • Oprava verejného osvetlenia obchodného domu LIDL v Trnave.
 • Oprava verejného osvetlenia obchodného domu LIDL v Senici.
 • SOŠ záhradnícka-Piešťany : Návrh technického riešenia a realizácia výmeny osvetlenia v administratívnych priestoroch školy za difúzne LED svietidlá.
 • SOŠ záhradnícka-Piešťany : Návrh technického riešenia a realizácia doplnenia podružného merania spotreby elektriny pre objekt telocvične.
 • Luxusný byt Piešťany : Byt v novostavbe v centre Piešťan s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control a fotovoltickým zariadením s úložiskom. Čiastočná realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, 8 samostatných zón audio, elektricky ovládané všetky okná a dvere, rekuperácie a klimatizácie, fotovoltického zariadenia, kamerového systému a zabezpečenia, elektrické vykurovanie vrátane ovládania, ohrev vody s výmenníkom s tepelným čerpadlom, optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru.
 • Slovenské elektrárne a.s. : Servis kamerového a komunikačného systému radiačnej kontroly v kontrolovanom pásme v závode Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice
 • KERAMOPROJEKT Trenčín a.s. : Komplexná rekonštrukcia rozvádzača RM1 ( výmena hlavného ističa, zobrazovacích prvkov, signalizácie a doplnenie nadprúdovej spúšte s rozsahom nastavenia 250 A až 630 A a doplnenie prepäťových ochrán) v súlade s požiadavkami ZSE.
 • NETSYSTEM : Servis, montáž a technická podpora pri montáži klimatizácii, rekuperácii, kamerových systémov, systémov zabezpečenia objektov a počítačových sietí.
 • TOP GAME“S, spol. s.r.o. Trnava : Servis a údržba klimatizácie.
 • L&B Business, spol. s.r.o. : Servis a údržba osvetlenia, NN rozvodov, klimatizácie, rekuperácie, kamerového a zabezpečovacieho systému objektov firmy
 • IBV Vonkajšie panské pozemky I, Voderady: Uloženie rozvodov NN na jednotlivé pozemky, chráničiek pre rozvod optických káblov (chrbtica + prípojky na jednotlivé pozemky).
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava - rekonštrukcia jedálne a kuchyne : Vypracovanie návrhu riešenia realizácie, vizualizácie, statického posudku strešnej konštrukcie, projektu skutočného stavu, realizácia novej inteligentnej elektroinštalácie s použitím technológie fi. LOXONE, s možnosťou ovládania cez PC alebo smart technológie na diaľku a vytvárania svetelných scén, výmena všetkých svetelných zdrojov za úsporné a stmievatelné z LED technológiou, vybudovanie nového prívodu pre novo vybudovanú rozvodnú skriňu pre rekonštruovanú časť objektu, vybudovanie EP svorky, návrh, dodávka a montáž klimatizácie v prevedení split pre časť jedáleň s možnosťou kúrenia, výmenu stropu za kazetový zo sadrokartónu, obnova krycích povrchov stien, obkladov a krytov radiátorov, výplňe otvorov podľa požiadaviek obstarávateľa, dodávka závesov a nábytku pre kaviarenské sedenie.
 • Športové gymnázium JH v Trnave - rekonštrukcia telocvične: Realizácia elektrického kúrenia s infrapanelmi s ovládaním kompatibilným s IE ABB E-gon v miestnosti č.1.16 (posilňovňa), stmievania osvetlenia telocvične (miestnosť č.101) s možnosťou vytvorenia svetelných scén kompatibilným s IE ABB E-gon a vytvorenie EP svorky, núteného vetrania pre miestnosti č.:1.10, 1.11, 1.12 a 1.33 s ovládaním kompatibilným s IE ABB E-gon, rekonštrukcia a obnovenie vykurovacích telies s demontážou a spätnou montážou a reguláciou v riešenej časti objektu 1.08-1.16, demontáž sanity, zriaďovacích prvkov a odtokov, ich následná výmena a dopojenie spolu s tlakovou skúškou v miestnostiach 1.08, 1.11-1.14., rekonštrukcia podláh stropov a stien v riešených miestnostiach spolu s výmenou dverí, zamurovaním otvorov a výmenou hydrantov vrátane odstránenie pôvodných povrchov v potrebnom rozsahu a ich nahradenie v novom modernejšom prevedení a obnovenie zárubní.
 • Stredná priemyselná škola v Trnave - rekonštrukcia telocvične: Realizácia stmievania osvetlenia telocvične (miestnosť č.101) s možnosťou vytvorenia svetelných scén kompatibilným s IE ABB E-gon a vytvorenie EP svorky, demontáž sanity, zariaďovacích prvkov a odtokov, ich následná výmena a dopojenie spolu s tlakovou skúškou v miestnosti 1.03. rekonštrukcia podláh, stropov a stien v riešených miestnostiach 1.03- 1.05 spolu s výmenou dverí, spätnou montážou pôvodných ochranných sietí a hydrantov, odstránenie pôvodných povrchov a prvkov v potrebnom rozsahu a ich nahradenie v novom modernejšom prevedení a obnovenie zárubní, výmena exteriérových dverí z miestnosti 1.05 na strechu s nadmurovaním a doizolovaním atiky, demontáž pôvodných okenných otvorov a dodávka a montáž nových plastových okien v miestnostiach 1.01-1.05.
 • SOŠ záhradnícka-Piešťany - rekonštrukcia telocvične : Výmena drevených parkiet – nové dubové parkety vrátane podkladných vrstiev, nová povlaková PVC podlaha v šatniach, na chodbe a v sklade náradia, výmena pôvodných drevených okien a dverí na chodbe,výmena interiérových dverných krídel, inštalácia stmievania osvetlenia v telocvični, vybudovanie EP svorky a drobné stavebné úpravy (sanácia časti omietok, maľby, nátery,...).
 • OC MAX v Trnave, obchodné priestory BENETON : Návrh technického riešenia a realizácia výmeny osvetlenia v priestoroch predajne za difúzne LED svietidlá.
 • SOŠ záhradnícka-Piešťany : Zistenie príčiny, návrh opatrení a oprava elektrickej inštalácie v objekte dielní po zásahu objektu bleskom.
 • OC ELEKTROMAX Trnava: Servis a údržba fotovoltaickej elektrárne
 • Obec Dolné Orešany: Doplnenie verejného osvetlenia
 • Farma Suchá nad Parnou : Napojenie ohradníku na fotovoltaickú elektráreň vrátane jej montáže.
 • Gymnázium Á. Vámbéryho s VJM Dunajská Streda : Realizácia stmievania osvetlenia telocvične s možnosťou vytvorenia svetelných scén kompatibilným s IE ABB E-gon, vytvorenie EP svorky a realizácia núteného vetrania v šatniach ovládaného IE ABB E-gon.
 • SOŠ rozvoja vidieka-Dunajská Streda : Oprava bleskozvodu po rekonštrukcii strechy na budovách telocvoční a vybudovanie EP svorky
 • Dolné Lovčice : Rodinný dom s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control a fotovoltickým zariadením o výkone 10 kWp. Návrh technického riešenia a realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, rekuperácie a klimatizácie, fotovoltického zariadenia, kamerového systému a zabezpečenia, vykurovania chodníkov a ovládania kúrenia s optimalizáciou spotreby energií.
 • BASE M&I, spol. s.r.o. : Návrh technického riešenia, konzultácie zo ZSE, spracovanie štúdie pripojiteľnosti objektu do distribučného rozvodu NN, vypracovanie žiadosti o pripojenie na ZSE a.s. vrátane požadovaných príloh, vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu v rozsahu – 1.Transformačná stanica, 2. VN prípojka, 3. Distribučné rozvody NN
 • ELUX, spol. s.r.o. : Servis a údržba osvetlenia, NN rozvodov, klimatizácie, rekuperácie, kamerového a zabezpečovacieho systému objektov firmy
 • SPŠ dopravná Trnava : Oprava bleskozvodu po rekonštrukcii strechy na hlavnej budove
 • LEarchitects s.r.o. : Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu internátu SPŠ v Trnave časť elektro, VZT, ZTI a kúrenia vrátane koordinačných prác

ROK 2016

 • Voderady : Rodinný dom s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control. Čiastočná realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, rekuperácie a klimatizácie, centrálneho vysávaču, kamerového systému a zabezpečenia, a ovládania kúrenia s optimalizáciou spotreby energií.
 • Dolné Lovčice : Rodinný dom s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control a fotovoltickým zariadením o výkone 10 kWp. Čiastočná realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, rekuperácie a klimatizácie, fotovoltického zariadenia, kamerového systému a zabezpečenia, vykurovania chodníkov a ovládania kúrenia s optimalizáciou spotreby energií.
 • Luxusný byt Piešťany : Byt v novostavbe v centre Piešťan s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control a fotovoltickým zariadením s úložiskom. Čiastočná realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, 8 samostatných zón audio, elektricky ovládané všetky okná a dvere, rekuperácie a klimatizácie, fotovoltického zariadenia, kamerového systému a zabezpečenia, elektrické vykurovanie vrátane ovládania, ohrev vody s výmenníkom s tepelným čerpadlom, optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru.
 • Slovenské elektrárne a.s. : Servis kamerového a komunikačného systému radiačnej kontroly v kontrolovanom pásme v závode Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice
 • Gymnázium Á. Vámbéryho s VJM Dunajská Streda : Návrh riešenia a celková rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia v telocvični, sociálnych zariadeniach a šatniach. Elekroinštalácia je inteligentná a realizovaná technológiou firmy ABB Ego-N. Osvetlenie v telocvični je riešené mechanicky odolnými LED svietidlami, má možnosť scén s rôznou intenzitou osvetlenia podľa požiadaviek užívateľa. Realizácia nútenej výmeny vzduchu s ovládaním cez inteligentnú elektroinštaláciu v sociálnych zariadeniach a šatniach.
 • SOŠ rozvoja vidieka-Dunajská Streda : Návrh riešenia a celková rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia v telocvični, sociálnych zariadeniach a šatniach. Elekroinštalácia je inteligentná a realizovaná technológiou firmy ABB Ego-N. Osvetlenie v telocvični je riešené mechanicky odolnými LED svietidlami, má možnosť scén s rôznou intenzitou osvetlenia podľa požiadaviek užívateľa. Realizácia nútenej výmeny vzduchu s ovládaním cez inteligentnú elektroinštaláciu v sociálnych zariadeniach a šatniach.
 • SOŠ záhradnícka-Piešťany : Návrh riešenia a celková rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia v telocvični, sociálnych zariadeniach a šatniach. Elekroinštalácia je inteligentná a realizovaná technológiou firmy ABB Ego-N. Osvetlenie v telocvični je riešené mechanicky odolnými LED svietidlami, má možnosť scén s rôznou intenzitou osvetlenia podľa požiadaviek užívateľa. Realizácia nútenej výmeny vzduchu s ovládaním cez inteligentnú elektroinštaláciu v sociálnych zariadeniach a šatniach.
 • Športové Gymnázium-Trnava : Návrh riešenia a celková rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia v telocvični, sociálnych zariadeniach a šatniach. Elekroinštalácia je inteligentná a realizovaná technológiou firmy ABB Ego-N. Osvetlenie v telocvični je riešené mechanicky odolnými LED svietidlami, má možnosť scén s rôznou intenzitou osvetlenia podľa požiadaviek užívateľa. Realizácia nútenej výmeny vzduchu s ovládaním cez inteligentnú elektroinštaláciu v sociálnych zariadeniach a šatniach.
 • SOŠ priemyselná-Trnava : Návrh riešenia a celková rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia v telocvični, sociálnych zariadeniach a šatniach. Elekroinštalácia je inteligentná a realizovaná technológiou firmy ABB Ego-N. Osvetlenie v telocvični je riešené mechanicky odolnými LED svietidlami, má možnosť scén s rôznou intenzitou osvetlenia podľa požiadaviek užívateľa. Realizácia nútenej výmeny vzduchu s ovládaním cez inteligentnú elektroinštaláciu v sociálnych zariadeniach a šatniach.
 • Farma Dolná Krupá : Návrh technické riešenia rekonštrukcie ochrany pred atmosferickým prepätím objektov farmy. Revízia existujúcich prvkov ochrany, vypracovanie súpisu prác pre dosiahnutie súladu s platnými normami a vyhláškami na území SR.
 • IBV Voderady, Vonkajšie pozemky II : Položenie rozvodu NN , rozvodu pre verejné osvetlenie a obecný rozhlas. Príprava pre rozvod internetu a TV optickými káblami.
 • Europ Assistance s.r.o. : Asistenčné služby pre klientov ZSE. Oprava, servis a údržba NN rozvodov, ovládaní, osvetlenia, rozvodných skríň a ostatného príslušenstva do 1000V.
 • IBV Vonkajšie panské pozemky I, Voderady, I.: Výmena a preloženie dvoch kilometrov optického vedenia. Výluka fi.SAMSUNG Voderady so schválením. Demontáž starého vedenia a položenie nového s okamžitým oživením.
 • TANEX Trnava : Pripojenie vonkajšej klimatickej jednotky a rekonštrukcia hl. rozvádzača.
 • Wetzlerov dom, terasa reštaurácie : Návrh technického riešenia, doplnenie rozvodu NN a rozvodnej skrine, dodávka a montáž vykurovacích telies pre novobudované elektrické vykurovania vonkajšej terasy reštaurácie. Vykurovanie je riešené 10 ks infražiaričov s možnosťou diaľkového ovládania každého žiariča zvlášť alebo po zónach . Typ SOLAMAGIC S1 - farba podľa výberu 2000W.
 • NETSYSTEM : Servis, montáž a technická podpora pri montáži klimatizácii, rekuperácii, kamerových systémov, systémov zabezpečenia objektov a počítačových sietí.

ROK 2015

 • Obnova verejných priestorov Hviezdoslavovej ulice v Trnave : Rekonštrukcia distribúcie NN siete a elektromerových skríň patriacich mestu Trnava. Výmena výsuvných stĺpikov vrátene diaľkového ovládania cez optickú sieť podľa požiadaviek mestskej polície s možnosťou pripojenia na existujúci kamerový systém a ostatných výsuvných stĺpikov. Osadenie 2 ks podzemných rozvádzačov. Dobudovanie mestskej optickej siete TOMNET na Hviezdoslavovej ulici s prípravou napojenia na všetky existujúce objekty. Iluminácia kostola A. Merici a výmena verejného osvetlenia.
 • Rekonštrukcia hlavnej prípojky NN pre objekt Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave
 • Rekonštrukcia a modernizácia objektu Synagógy – centra súčasného umenia galérie J. Koniarka v Trnave : Historicky schránený objekt. Návrh technického riešenia a realizácia rekonštrukcie NN rozvodov na úspornú inteligentnú elektroinštaláciu ABB Egon-n, rozvod distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu a uzemnenia. Nútené vetranie v objekte. Príprava pre rozvodov pre kamerový systém a zabezpečenie. Osvetlenie interiéru s inteligentným ovládaním a doplnenie osvetlenia pre výstavy podľa požiadaviek investora. Iluminácia objektu a vybudovanie verejného osvetlenia.
 • Evanjelický a.v. kostol Sereď . Novobudovaný kostol. Návrh technického riešenia a realizácia NN rozvodov inteligentnou elektroinštaláciu ABB Egon-n, rozvod distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu a uzemnenia. Rekuperácia a elektrické podlahové kúrenie. Kamerový systém a zabezpečenie. Osvetlenie interiéru s inteligentným ovládaním, Iluminácia objektu z exteriéru a vybudovanie verejného osvetlenia.
 • Slovenské elektrárne a.s. IPR EBO 86800 – Nové objekty V2 SO 751 – Spevnená plocha pre dodávateľov. Novobudovaný objekt. Prevzatie kontraktu po skrachovanom GD a ukončenie diela v rozsahu: - rozvody NN, verejné osvetlenie, dopojenie dažďovej kanalizácie, hydroizolácie, osadenie obrubníkov a finálny kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II., hr.220 mm.
 • Slovenské elektrárne a.s. : Servis kamerového a komunikačného systému radiačnej kontroly v kontrolovanom pásme v závode Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice
 • Realizácia zabezpečovacieho systému v bytovom dome LEONARDO v Trnave na Halenárskej ulici
 • Dolné Lovčice : Rodinný dom s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control a fotovoltickým zariadením o výkone 10 kWp. Čiastočná realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, rekuperácie a klimatizácie, fotovoltického zariadenia, kamerového systému a zabezpečenia, vykurovania chodníkov a ovládania kúrenia s optimalizáciou spotreby energií.
 • City aréna : Kaviareň I love café. Návrh technického riešenia a realizácia NN rozvodov, rozvod distribúcie IT-TV-TEL signálu, osvetlenie interiéru vrátane ovládania.
 • Luxusný byt Piešťany : Byt v novostavbe v centre Piešťan s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control a fotovoltickým zariadením s úložiskom. Návrh technického riešenia a čiastočná realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, 8 samostatných zón audio, elektricky ovládané všetky okná a dvere, rekuperácie a klimatizácie, fotovoltického zariadenia, kamerového systému a zabezpečenia, elektrické vykurovanie vrátane ovládania, ohrev vody s výmenníkom s tepelným čerpadlom, optimalizácia spotreby energií. Osvetlenie interiéru a exteriéru.
 • Voderady : Rodinný dom s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control. Návrh technického riešenia a čiastočná realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, rekuperácie a klimatizácie, centrálneho vysávaču, kamerového systému a zabezpečenia, a ovládania kúrenia s optimalizáciou spotreby energií.
 • Skanska Sk a.s.: Cyklocesta Rovinka SO 01. Vybudovanie verejného osvetlenia podľa požiadaviek investora
 • Novo budovaný priemyselný park na Mikovíniho ulici: Návrh technického riešenia hlavných rozvodov NN s požiadavkami 1x Ps 485kW, 1x Ps 200kW+1x 260kW a 1x 200kW + 2x 50kW s vlastnými nezávislým meraním pre každý objekt zvlášť, vyvedenie výkonov z trafostanice, schválenie riešenia ZSE a vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie.
 • Novo budovaný priemyselný park na Mikovíniho ulici: Realizácia hlavných rozvodov NN s požiadavkami 1x Ps 485kW, 1x Ps 200kW+1x 260kW a 1x 200kW + 2x 50kW s vlastnými nezávislým meraním pre každý objekt zvlášť, vyvedenie výkonov z trafostanice, schválenie realizácie ZSE.
 • Europ Assistance s.r.o. : Asistenčné služby pre klientov ZSE. Oprava, servis a údržba NN rozvodov, ovládaní, osvetlenia, rozvodných skríň a ostatného príslušenstva do 1000V.

ROK 2014

 • L&B Business, spol. s.r.o. : Rodinný dom s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou EGO-n firmy ABB a fotovoltickým zariadením o výkone 5 kWp. Realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, rekuperácie a klimatizácie, fotovoltického zariadenia, kamerového systému a zabezpečenia, vykurovania chodníkov a ovládania kúrenia s optimalizáciou spotreby energií.
 • Servis a údržba vstupných rámp pre firmu VILLA PRO
 • Návrh, dodávka a montáž zabezpečovacieho systému pre RD v Brezovej pod Bradlom
 • IBV Vonkajšie panské pozemky I, Voderady, I. etapa: položenia rozvodu NN rozvod pre verejné osvetlenie, obecný rozhlas a optické káble. Oprava poškodených vedení treťou stranou.
 • Peguform Galanta: Napojenie a montáž veľkoplošných displejov a astrohodín v montážnych halách pre firmu NETSYSTEM s.r.o.
 • Revízia a oprava bleskozvodnej a uzemňovacej sústavy budovy fi. Gastro market „R“ v Jaslovských Bohuniciach.
 • Servis, údržba a opravy elektrickej inštalácie, strojov a osvetlenia budov firmy JUTEX SLOVAKIA s.r.o.
 • Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice v Trnave : Rekonštrukcia distribúcie NN siete a elektromerových skríň patriacich mestu Trnava. Výmena výsuvných stĺpikov vrátene diaľkového ovládania cez optickú sieť podľa požiadaviek mestskej polície s možnosťou pripojenia na existujúci kamerový systém a ostatných výsuvných stĺpikov. Osadenie 30 ks podzemných rozvádzačov. Dobudovanie mestskej optickej siete TOMNET na Hlavnej ulici s prípravou napojenia na všetky existujúce objekty
 • Oprava a doplnenie elektroinštalácie a osvetlenia na stavbe „ Administratívne a skladové priestory fi. Ekotherma s.r.o. v Trnave“
 • Ukončovanie optických rozvodov v obci Voderady pre fi. NETSYSTEM s.r.o.
 • Lošonec, objekt firmy CESys s.r.o.: Polyfunkčný dom. Návrh technického riešenia a realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie , príprava pre montáž fotovoltických zariadení pre výrobu elektriny a ohrevu TUV, osvetlenia vrátane svetelných zdrojov a vykurovania chodníkov.
 • Kvetinárstvo HADZIMA v Trnave: Návrh, dodávka a montáž elektroinštalácie, osvetlenia, IT rozvodu a výmeny klimatizácie.
 • Vybudovanie podzemných rozvodov NN vrátane prípojných miest pre bunky dodávateľov a verejného osvetlenia v areáli AE Jaslovské Bohunice V2.
 • Revízne správy elektroinštalácie technologických šácht vodných a pitných fontán na Hlavnej ulici v Trnave.
 • Preloženie závorového systému pre firmu SKANSKA na Pribinovej ulici v Bratislave.
 • Návrh technického riešenia a úprava 4 ks zatopených podzemných rozvádzačov na Hlavnej ulici v Trnave : zvýšenie IP krytia na 68.
 • Dolné Lovčice : Rodinný dom s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou NIKO Home control a fotovoltickým zariadením o výkone 10 kWp. Návrh technického riešenia a realizácia NN rozvodov, rozvodov distribúcie IT-TV-TEL signálu, bleskozvodu, domovej komunikácie, rekuperácie a klimatizácie, fotovoltického zariadenia, kamerového systému a zabezpečenia, vykurovania chodníkov a ovládania kúrenia s optimalizáciou spotreby energií.
 • Doplnenie technického vybavenia Havarijného riadiaceho strediska (HRS) o systém video vrátnika s elektrickým otváraním a zatváraním dverí a hlasovým spojením a nezávislý kamerový systém so zálohovým napájaním pre Slovenské elektrárne a.s. - elektráreň Jaslovské Bohunice V2. Rozsah požiadaviek:
  • zabezpečiť obojstrannú komunikáciu medzi osobou pred objektom a vo vnútri objektu
  • zabezpečiť elektrický zámok do dverí na hlavnom vstupe do HRS
  • zabezpečiť otváranie elektrického zámku z 3 miest v HRS, z pracoviska Vedúceho STP a Asistenta 2, prostredníctvom stolovej stanice elektronického vrátnika, a na zo školiacej/odpočinkovej miestnosti prostredníctvom stanice nainštalovanej na stene,
  • v prípade straty napájania elektronického vrátnika, možnosť manuálneho otvárania, resp. zatvárania zámku dverí
  • Umožniť postupné zvonenie na pracoviskách podľa priorít, nie súčasne na všetkých (1. Asistent2, 2. VSTP, 3.školiaca miestnosť) umožniť prepojenie systému elektronického vrátnika a kamerovej jednotky na pracovisku Asistenta2,
  • zabezpečenie hermetičnosti všetkých otvorov po montáži
  • použitie nehorľavej kabeláže
  • umožniť trvalý predalarmový a alarmový záznam obrazu kamery na videoserver
  • umožniť prepojenie kamerovej jednotky a systému elektronického vrátnika na pracovisko Asistenta 2.
  • zabezpečiť vizuálnu kontrolu priestorov pred hlavným vstupom a núdzovým východom HRS z miesta na pracovisko Asistenta 2.
 • Oprava a údržba elektroinštalácie vo výrobnej hale firmy KOVENA na Mikovíniho ulici v Trnave, časť: silnoprúdové rozvody, umelé osvetlenie, uzemnenie, štrukturovaná kabeláž.
 • Rekonštrukcia mestskej komunikácie Hviezdoslavova ulica v Trnave : Rekonštrukcia distribúcie NN siete a elektromerových skríň patriacich mestu Trnava. Výmena výsuvného stĺpika vrátane diaľkového ovládania cez optickú sieť podľa požiadaviek mestskej polície s možnosťou pripojenia na existujúci kamerový systém a ostatných výsuvných stĺpikov. Osadenie 1 ks podzemného rozvádzača. Napojenie a dobudovanie mestskej optickej siete TOMNET na ulici s prípravou napojenia na všetky existujúce objekty. Verejné osvetlenie, NN rozvody pre vianočnú výzdobu a iluminácia kostola A. Mericci.
 • Dodávka informačného LCD panelu – kiosk pre mesto Trnava
 • Revízia a odstránenie nedostatkov elektrickej inštalácie a odstránenie nedostatkov polyfunčného objektu firmy JUTEX v Trnave na Veternej ulici.
 • Ochrana podzemných vedení vysokého napätia, optických a diaľkových káblov pre firmu SKANSKA na stavbe IBV Panské diely J. Bohunice – vrchná stavba MK Vonkajší okruh.
 • Napojenie svetelných reklám na elektrickú sieť vrátane ovládania pred MsÚ Trnava.
 • Návrh technického riešenia zabezpečovacieho systému v bytovom dome LEONARDO v Trnave na Halenárskej ulici

ROK 2013

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: Demontáž starého varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane ekologickej likvidácie odpadu.
 • Servis a údržba vstupných rámp pre firmu VILLA PRO
 • Polyfunkčná budova, Hlavná ulica 20 v Trnave: Návrh technického riešenia, vypracovanie projektovej dokumentácie a výkazu-výmer pre časť NN rozvody, rozvody a distribúcia IT-TV-TEL , bleskozvod a domová komunikácia.
 • Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice v Trnave : Rekonštrukcia distribúcie NN siete a elektromerových skríň patriacich mestu Trnava. Výmena výsuvných stĺpikov vrátene diaľkového ovládania cez optickú sieť podľa požiadaviek mestskej polície s možnosťou pripojenia na existujúci kamerový systém a ostatných výsuvných stĺpikov. Osadenie 30 ks podzemných rozvádzačov. Dobudovanie mestskej optickej siete TOMNET na Hlavnej ulici s prípravou napojenia na všetky existujúce objekty.
 • AUSTRIA BETON WERK s.r.o, Senec: Návrh technického riešenia, projektová dokumentácia a vybudovanie novej prípojky NN pre budúcu výrobnú halu.
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave : Rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia, vybudovanie rozvodov IT siete archívu a knižnice v budove Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave.
 • Peguform Galanta: Doplnenie rozvodov NN a IT siete v montážnych halách pre firmu NETSYSTEM s.r.o.
 • Outlet Voderady - BENETON: Návrh technického riešenia, projektová dokumentácia, vybudovanie rozvodov NN a slaboprúdu, montáž osvetlenia LED technológiou s návratnosťou investície do 5 rokov na ušetrených budúcich prevádzkových nákladoch.
 • L&B Business, spol. s.r.o. : Rodinný dom s úspornou inteligentnou elektroinštaláciou EGO-n firmy ABB a fotovoltaickým zariadením o výkone 5 kWp. Návrh technického riešenia, vypracovanie projektovej dokumentácie a výkazu - výmer pre časť NN rozvody, rozvody a distribúcia IT-TV-TEL, bleskozvod, domová komunikácia, rekuperácia a klimatizácia, kamerový systém a zabezpečenie, ovládanie kúrenia s optimalizáciou spotreby energií. Uzavretie ZoD na budúcu realizáciu v r.2014.

ROK 2012

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a  poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek a objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec.
 • Víťaz súťaže na demontáž starého systému VYRVAR SE EBO.
 • IBV Na vyhliadke, Suchá nad Parnou : NN rozvod, rozvod optických káblov, obecného rozhlasu, prípojky na jednotlivé pozemky a verejné osvetlenie.
 • IBV Vonkajšie panské pozemky I, Voderady, I. etapa: položenia rozvodu NN rozvod, verejné osvetlenie, obecný rozhlas a optické káble. Prekládka existujúcich vedení T-COM (OPTIKA+METALIKA) v dĺžke 540 m.
 • IBV Vonkajšie panské pozemky II, Voderady: vypracovanie  a uzavretie zmlúv so ZSE za klienta.
 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: odpojenie 268 prijímačov HERKUL-S od sírén vyrozumenia a varovania starého systému VVO EBO, stiahnutie a protokolárne odovzdanie 170 ks signalizátorov HADOS.
 • Servis vstupných rámp pre firmu VILLA PRO
 • Reštaurácia RELAX v Trnave: Návrh technického riešenia, projektová dokumentácia, výmena NN rozvodov a osvetlenia, vybudovanie novej prípojky.
 • ELEKTROMAX Trnava: Vybudovanie 50 kW fotovoltického zariadenia na kľúč. Všetky zmluvy so ZSE, URSO, stavebné povolenie, kolaudácia.
 • AUSTRIA BETON WERK s.r.o, Senec: Návrh technického riešenia, projektová dokumentácia, vybudovanie NN rozvodov a osvetlenia, vybudovanie novej prípojky a bleskozvodu, riešenie a realizácia kompenzácie pre novo inštalovanú technológiu
 • RD Malženice: Vybudovanie 10 kW fotovoltaického zariadenia na kľúč. Všetky zmluvy zo ZSE, URSO, stavebné povolenie, kolaudácia. Návrh technického riešenia, projektová dokumentácia a realizácia novej inteligentnej elektroinštalácie systémom EGO-n technológiou firmy ABB a optimalizácia spotreby energií.
 • RD Nitra – Párovské Háje: Vybudovanie 10 kW fotovoltaického zariadenia na kľúč. Všetky zmluvy so ZSE, URSO, stavebné povolenie, realizácia a kolaudácia

ROK 2011

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a  poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec.
 • Bytový dom ADAM v Trnave : (39 bytov + polyfunkcia a parkovisko), prípojka, NN rozvody, osvetlenie spoločných priestorov, rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.
 • IBV Voderady za dedinou : NN rozvod, rozvod optických káblov, káblová televízia, kabeláž pre T-com, obecný rozhlas, prípojky na jednotlivé pozemky a verejné osvetlenie.
 • ZŠ Dolná Streda : výmena osvetlenia v triedach.
 • Bytový dom na Hajdóczyho ul.2,4,6 v Trnave: rekonštrukcia bleskozvodu, hlavných prívodov do bytov a osvetlenia v súlady s predpismi EU. Elektrifikácia a osvetlenia novej tržnice.
 • Obec Cífer, revitalizácia obce: demontáž starého a výstavba nového verejného osvetlenia v súlade predpismi EU. Elektrifikácia a osvetlenie novej tržnice.
 • IBV Vonkajšie panské pozemky I, Voderady: vypracovanie  a uzavretie zmlúv so ZSE za klienta.
 • IBV Na vyhliadke, Suchá nad Parnou: vypracovanie a uzavretie  zmlúv so ZSE za klienta.

ROK 2010

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a  poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec.
 • Obec Jánovce : Projektová dokumentácia k celkovej rekonštrukcii verejného osvetlenia podľa požiadaviek EÚ.
 • Slovenská Nová Ves : Projektová dokumentácia k celkovej rekonštrukcii verejného osvetlenia podľa požiadaviek EÚ
 • Trenčianska Turná ZŠ : Celková výmena a doplnenie –NN rozvody, bleskozvod, osvetlenie, slaboprúdové rozvody , prípojka NN a projekt skutočného stavu
 • TT – KOMFORT s.r.o. Trnava – Slovanská ul. 14,15,16 : rekonštrukcia NN rozvodov a osvetlenia
 • TT - KOMFORT s.r.o. Trnava – Linčianska ul. : rekonštrukcia NN rozvodov a osvetlenia
 • TT - KOMFORT s.r.o. TRNAVA – Hajdóczyho ul. : rekonštrukcia NN rozvodov domácich telefónov a osvetlenia
 • CESTY NITRA - Humanizácia OS Linčianska : SO 02 – výstavba verejného osvetlenia
 • CESTY NITRA - Humanizácia OS Na hlinách : SO 6 - výstavba verejného osvetlenia
 • CESTY NITRA – Humanizácia sídliska Prednádražie II : výstavba verejného osvetlenia
 • CESTY NITRA – Prepojovací chodník ulíc Bottova a Botanická : výstavba ver. osvetlenia
 • KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU TRNAVA : Výmeny hlavných ističov pred meraním na určených objektoch v Trnave, Modranke, Piešťanoch, Senici, Galante, Seredi a Jelke.
 • KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU TRNAVA : Údržba rekonštrukcia NN rozvodov, bleskozvodov a osvetlenia na objektoch patriacich KRPZ
 • IBV Voderady, Za dedinou: I. etapa: Výstavba verejného osvetlenia, NN rozvodov telefónnej siete, káblovej televízie, miestneho rozhlasu, optickej siete a rozvody pre kamerový systém obce.
 • IBV Špačince : Výstavba verejného osvetlenia
 • Priemyselná hala Trnava - Peklo : NN rozvody a uzemnenie

ROK 2009

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a  poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec.
 • IBV Kamenná cesta III.ETAPA : Verejné osvetlenie
 • IBV Pekné pole : Verejné osvetlenie
 • IBV Hrnčiarovce : Verejné osvetlenie
 • IBV Suchá nad Parnou : prípojky NN
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zálesie : návrh technického riešenia, projekt a realizácia podľa požiadaviek EU
 • Domov dôchodcov v Pezinku : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie , rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.
 • Rekonštrukcia internátu SPŠE Piešťany : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie , rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.
 • Osvetlenie kaplnky ECAV, Trnava
 • Hotel Sĺňava - Piešťany : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie , rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.
 • Kamerový systém parkoviska pre firmu CS s.r.o., Coburgova ul. Trnava.
 • Osvetlenie parkoviska pre firmu CS s.r.o., Coburgova ul. Trnava.
 • Zabezpečovací systém parkoviska pre firmu CS s.r.o., Coburgova ul. Trnava.
 • Administratívna budova pre firmu CS s.r.o., Coburgova ul. Trnava. : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie , rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.

ROK 2008

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a  poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda.
 • DSS Bojková, rekonštrukcia elektroinštalácie : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie spoločných priestorov, rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.
 • Auto predajňa SEAT Bratislava : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie spoločných priestorov, rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu
 • Pneuservis MATADOR Bratislava : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie spoločných priestorov, rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.
 • Rekonštrukcia domácich dorozumievacích zariadení v BD Na hlinách - Trnava pre 72 účastníkov : výmena rozvodov, tabiel a  komunikačných zariadení za videotechnológiu .
 • Polyfunkčná hala, Bratislavská cesta, Trnava : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie , rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.
 • Polyfunkčná hala, Zavarská cesta, Trnava : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie , rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.
 • Polyfunkčný objekt, Kapitulská ul. Trnava : návrh, technické riešenie, projektová dokumentácia a realizácia - NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie , rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.
 • Bytový dom, Vajanského Trnava : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie , rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.

ROK 2007

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a  poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda.
 • Nájomné byty Jablonec : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie spoločných priestorov, rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.
 • Nájomné byty , Budmerice : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie spoločných priestorov, rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.
 • IBV Kamenná cesta I. Etapa : Rozvody NN
 • IBV Kamenná cesta I. Etapa : Verejné osvetlenie

ROK 2006

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda.
 • TESCO a.s. : výstavba autonómneho systému centrálnych skladov TESCO - BECKOV . Návrh, technické riešenie, podklady pre stavebné povolenie pre umiestnenie koncových bodov (elektronická siréna). Návrh a dodávka oceľových konštrukcií. Výstavba 8 vonkajších koncových bodov. Uvedenie do prevádzky.
 • Penzijný charitný dom, Kalinčiakova ul. Trnava : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie spoločných priestorov, rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.
 • Nájomné byty, Cífer : NN prípojka, NN rozvody, osvetlenie spoločných priestorov, rozvod TV, internet, video tel., prípojky slaboprúdu, osvetlenie parkoviska, ovládania vstupov do objektu.
 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: Technická analýza zameraná na komplexné určenie rádiových bodov a pracovných frekvencií pre systém vyrozumenia a varovania v lokalite AE EBO.

ROK 2005

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda
 • Výstavba autonómneho systému OLO a.s : Návrh, technické riešenie, podklady pre stavebné povolenie pre umiestnenie koncových bodov (elektronická siréna). Návrh a dodávka oceľových konštrukcií. Výstavba 2 vonkajších koncových bodov. Uvedenie do prevádzky.

ROK 2004

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda.

ROK 2003

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta.
 • Výstavba autonómneho systému VD Gabčíkovo : Návrh, technické riešenie, podklady pre stavebné povolenie pre umiestnenie koncových bodov (elektronická siréna). Návrh a dodávka oceľových konštrukcií. Výstavba 35 vonkajších koncových bodov. Uvedenie do prevádzky.

ROK 2002

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda.

ROK 2001

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica.
 • Celoslovenský systém vyrozumenia a varovania obyvateľstva, stavba Sirény Trenčín a  Sirény Bratislava : Návrh, technické riešenie, podklady pre stavebné povolenie pre umiestnenie koncových bodov (elektronická siréna). Návrh a dodávka oceľových konštrukcií. Výstavba 105 vonkajších koncových bodov. Uvedenie do prevádzky.

ROK 2000

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica,
 • Zvýšenie odolnosti 1500 ks signalizátorov HADOS ( technické riešenie je duchovné vlastníctvo INGSERVIS). ZoD č. 2/95 zo dňa 21.07.1995.
 • Prekódovanie signalizátorov HADOS na nový význam signálov. ZoD reg. č. EBO : 39-005/000/2514/0.
 • Celoslovenský systém vyrozumenia a varovania obyvateľstva, stavba Sirény Trnava a  Sirény Bratislava : Návrh, technické riešenie, podklady pre stavebné povolenie pre umiestnenie koncových bodov (elektronická siréna). Návrh a dodávka oceľových konštrukcií. Výstavba 45 vonkajších koncových bodov. Uvedenie do prevádzky.

ROK 1999

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda .

ROK 1998

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek a objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda.
 • Zvýšenie odolnosti 1500 ks signalizátorov HADOS ( technické riešenie je duchovné vlastníctvo INGSERVIS).
 • Celoslovenský systém vyrozumenia a varovania obyvateľstva, stavba Sirény Levice a  Sirény Bratislava: Návrh, technické riešenie, podklady pre stavebné povolenie pre umiestnenie koncových bodov (elektronická siréna). Návrh a dodávka oceľových konštrukcií. Výstavba 56 vonkajších koncových bodov. Uvedenie do prevádzky.

ROK 1997

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda.
 • Rekonštrukcia prijímačov HERKUL-S na zavedenie kolísavého varovacieho tónu sirén vo varovacom systéme v  okolí JE J. Bohunice. ( technické riešenie je duchovné vlastníctvo firmy INGSERVIS)
 • Výstavba systému Vyrozumenia a varovania obyvateľstva pre JE Mochovce: 187 ks centrálne ovládaných elektronických sirén a vnútorný systém VYR-VAR. Návrh, technické riešenie, podklady pre stavebné povolenie pre umiestnenie koncových bodov (elektronická siréna). Návrh a dodávka oceľových konštrukcií pre celý systém. Výstavba 126 vonkajších koncových bodov. Práce na vnútornom systéme VYR-VAR. Odborný dozor počas celej výstavby koncových bodov. Uvedenie do prevádzky

ROK 1996

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda.
 • Rekonštrukcia prijímačov HERKUL-S na zavedenie kolísavého varovacieho tónu sirén vo varovacom systéme v  okolí JE J. Bohunice. ( technické riešenie je duchovné vlastníctvo firmy INGSERVIS).

ROK 1995

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda.
 • VD Gabčíkovo : výstavbu „ Na kľúč “ vrátane projektovej dokumentácie 40 ks sirén v okolí vodného diela Gabčíkovo a rekonštrukciu 30 ks existujúcich sirén pracujúcich v tomto systéme.

ROK 1994

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: komplexný servis a údržba varovacieho systému v 30 km okolí EBO pozostávajúceho zo 420 ks centrálne ovládaných sirén vrátane štatistického sledovania výsledkov prevádzky a poruchovosti.
 • Servis, opravy, údržba a prekládky sirén podľa požiadaviek o objednávok odborov COO jednotlivých okresov Trnava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Nové Mesto n./V., Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda
 • VD Gabčíkovo : výstavbu „ Na kľúč “ vrátane projektovej dokumentácie 40ks sirén v okolí vodného diela Gabčíkovo a rekonštrukciu 30 ks existujúcich sirén pracujúcich v tomto systéme.

ROK 1992-1993

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice: výstavba systému Varovania obyvateľstva pre JE Jaslovské Bohunice v okolí 30km :
  • projektová príprava, realizácia, komplexné vyskúšanie a uvedenie do prevádzky. V rámci tejto stavby sme zabezpečili aj montáž 120 ks sirén na železobetónových stožiaroch el. siete podľa vlastnej konštrukcie chránenej patentovým osvedčením.
  • formou technickej pomoci sme sa zúčastnil pri vypracovaní návrhu systému vnútorného varovania JE J. Bohunice v spolupráci s EGP INVEST s. r. o. Uherský Brod.
 • Firma INGSERVIS vlastní patentové osvedčenie Úradu priemyselného vlastníctva SR na originálne riešenia v oblasti vyrozumenia a varovania obyvateľstva pod názvom „ Poplachové zariadenie bezpečnostného pásma jadrových elektrární s automatizovaným kontrolným systémom“.